Jak sama nazwa wskazuje, firma specjalizuje się na monitorowanie i czyszczenie rurociągów oraz systemów rurociągowych. Naszym celem jest przede wszystkim poszerzenie świadomości poszczególnych aktualnych i potencjalnych partnerów handlowych o zasadność prewencji w zakresie czyszczenia systemów rurociągowych poprzez regularny monitoring i czyszczenie. Jednocześnie jesteśmy naturalnie także w stanie rozwiązywać aktualne problemy i sytuacje awaryjne związane z częściową lub całkowitą niedrożnością rurociągu. We wszystkich przypadkach staramy się oferować i udzielać naszym klientom kompleksową usługę, korzystając z najnowocześniejszych technologii monitorowania i czyszczenia od renomowanego czeskiego producenta. Należy również zaznaczyć, że jesteśmy w stanie świadczyć nasze usługi w trybie gotowości awaryjnej zarówno w dni robocze (od godz. 16 do godz. 22), jak również w dni wolne od pracy i święta (od godz. 8 do godz. 22). Ponadto warto dodać, że dla nas nawet niskie temperatury nie stanowią problemu. Realnie jesteśmy zdolni świadczyć nasze usługi przy temperaturach do -10°C.